S-a încheiat prima zi a examenului de Bacalaureat cu proba la Limba și literatura română

In Actualitate, National, Social
iunie 20, 2022

Probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie 2022 a examenului național de Bacalaureat au început luni, 20 iunie, cu proba la Limba și literatura română, unde, în județul Bacău, s-au înscris 3.553 de candidați, 3.518 dintre ei au fost prezenți, au absentat 35 și nu s-a înregistrat nicio eliminare. Reamintim că există candidați din promoțiile anterioare care susțin doar una sau două probe, celelalte fiind promovate și recunoscute în sesiunile precedente.

Toate probele scrise încep la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30. Fiecare sală de examen, din cele 16 centre organizate la nivel de județ, are în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Candidații eliminați nu mai au dreptul să participe la acest examen, în următoarele două sesiuni.

Marți, 21 iunie, este programată proba obligatorie a profilului (pe discipline, în funcție de profil: Matematică – unde sunt înscriși 2.324 de candidați și Istorie – unde s-au înscris 1.392 de candidați) iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și specializării. La ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, ce se va desfășura în data de 23 iunie, în județul Bacău nu este înscris niciun candidat.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12.00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12.00-18.00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație publică subiectele și baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.