CJ Bacău a votat indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea DJ 117B Scăriga (Livezi)-Poiana-Helegiu. Valoarea investiției este de 8,42 milioane de lei

In Actualitate, Economie, Politica
octombrie 04, 2022

Consiliul Județean Bacău a votat proiectul de Hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Modernizare DJ 117B Scăriga (intersecție DJ 117)-Poiana-Helegiu (intersecție DN 11) tronson Poiana Helegiu (DN 11) în lungime de 2,150 km.

Conform documentelor votate de consilierii județeni, valoarea investiției este de 8,422 milioane de lei. De asemenea, se precizează că, prin Hotărârea Consiliului Județean 32/2022 privind aprobarea bugetului propriu al judetului Bacau, s-a aprobat și acest obiectiv de investiții.

În vederea realizării lucrărilor la obiectivuł Modernizare DJ 1 17B Scăriga (intersecţie DJ 117) –
Poiana – Helegiu (intersecţie DN 11), tronson Poiana Helegiu (DN 11), L=2,150 km, judeţul Bacău, în
cadrul proiectului specialiștii recomandă realizarea uńui sistem rutier suplu (fiexibil) realizat dintr-un strat de fundaţie din balast şi un strat de bază din anrobat bituminos şi realizarea a două straturi de îmbrăcăminţi asfaltice, alcătuit din strat de uzură din beton asfaltic BA 16 DE 4 cm., strat de binder din beton asfałtic deschis BADPC 22,4 de 6 cm., strat de bază din BADPC 31,5 de 8 cm. şi fundaţie din balast de 30 cm.

Podeţul existent de la km 4+682 se va înlocui cu un podeţ nou cu elevaţii prefabricate tip Li şi
dale tip D5. În corpul drumului la km 5+410 se prevede un podeţ nou cu elemente prefabricate de tip P2.
Infrastructura podeţului este realizată din blocuri de beton C 25/30 pe adâncime de 1,50 m.

La km5+790 se înlocuiește podeţul tubular existent cu un podeţ nou cu diametru de 600 mm cu lungime de1,50m. Tuburile prefabricate vor fi aşezate pe o fundaţie de beton C 25/30 cu grosime minimă de 10 cm.
La km 6+784,40 podeţul cu diametru de 1000 mm. Se extinde la capătul din dreapta cu un tub de 5
m.după care se reface camera de cădere. Pentru asigurarea stabilităţii terasamentului în zonă se prevăd 20 m. de zid de sprijin armat din beton C30/37 cu înălţimea elevaţiei de 1,50 m.

Colectarea şi evacuarea apelor płuviale de suprafaţă se vor realiza prin intermediuł rigolelor pereate care vor fi executate din beton monolit C 30/37 în grosime de 10 cm, pe o fundaţie de 10 cm. de balast.

Semnalizarea rutieră se va efectua cu marcaje longitudinale şi marcaje transversale, Se vor
monta indicatoare de circulaţie pentru presemnalizarea şi semnałizarea zonelor de lucru, iar după
finałizarea lucrărilor se vor monta indicatoare rutiere pentru siguranţa circulaţiei rutiere, care vor
semnaliza zone pericułoase, drum îngustat, de interzicere, etc. Totodată, se vor amplasa şi borne
kilometrice şi hectometrice.

Durata de execuţie a łucrărilor se estimează ła o perioadă de 12 luni la care se adaugă şi perioada de garanție a lucrărilor realizate până la recepția finală a obiectivului de investiții de 36 de luni.