Se caută șef la Poliția Onești! Joi a fost ultima zi pentru depunerea dosarelor de concurs

In Actualitate
septembrie 15, 2023

Ieri, 14 septembrie, a fost ultima zi în care ofițerii de poliție doritori să ocupe funcția de șef al Poliției municipiului Onești au mai putut depune cererile de înscriere la concurs și dosarele.

Concursul va avea loc la data de 05.10.2023, conform Graficului de desfăşurare a concursului (anexa nr. 6 a prezentului anunţ), începând cu ora 1300, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, iar proba de selecţie va fi interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia ataşate prezentului anunţ (Anexa nr.1), care se înregistrează audio şi/sau video, se arată în anunțul IPJ Bacău.

Poliția municipiului Onești este condusă prin împuternicire de comisar de poliție Constantin Giugariu. Și funcția de adjunct este ocupată tot prin împuternicire, de către comisar șef de poliție Romeo Constantin Manea.

Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

Ofițerii de poliție care s-au înscris trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: minimum 3 ani/minimum 2 ani;
  • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • să aibă minimum 3 ani în specialitatea structurii sau specialități asimilate;
  • să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
  • să fi obţinut calificativul de cel puţin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
  • pregătire de specialitate:

                   – cursuri postuniversitare sau master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției

sau

                    – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna în domeniul studiilor de bază sau în domeniul management        

sau

                        – studii universitare de master (ciclul II de studii universitare sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale de studii universitare: științe sociale, științe inginerești. (Sursa/IPJ Bacău)