Reabilitarea barajului Belci, de lângă Onești, intră în linie dreaptă. S-a semnat contractul de servicii de proiectare

In Actualitate, Economie
martie 07, 2023
Administrația Bazinală de Apă Siret a finalizat procedura de achiziție și a semnat contractul de servicii de proiectare (fazele D.A.L.I, proiect tehnic și caiete de sarcini, precum și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor) pentru proiectul „Reducerea riscului la inundații pe râul Tazlău, prin reabilitarea barajului Belci ca acumulare nepermanentă, județul Bacău”.
Proiectul face parte din investiția nr.4 (I4): „Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei 1 – Managementul Apei.
Obiectivul proiectului este de a reabilita acumularea Belci sub formă de acumulare nepermanentă (polder), pentru a restabili capacitatea acesteia de a preveni inundațiile. Prin acest proiect, se urmărește reducerea riscului de inundații prin preluarea debitelor de viitură formate pe râul Tazlău, în vederea protejării populației, infrastructurii si obiectivelor socio-economice localizate în zona de risc, precum și protecția mediului și biodiversității prin măsuri ecologice relevante, în special cele privind migrația peștilor și prin măsuri pentru asigurarea debitului ecologic.
Administrația Bazinală de Apă Siret beneficiază de finanțare pentru trei proiecte, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul apei.
 Primul dintre acestea este ”Reducerea riscului la inundații pe râul Tazlău prin reabilitarea barajului Belci ca acumulare nepermanentă, județul Bacău” – care are ca obiectiv final refacerea amenajării ca polder, pentru preluarea debitelor de viitură de pe râul Tazlău, în scopul reducerii riscului de inundații.
Valoarea estimată a investiției este de 213.833.701 lei iar lucrările  propuse sunt refacerea amenajarii ca acumulare nepermanentă cu volum de cca. 5 mil. mc., regularizare albie râu Tazlău și sistem de avertizare-alarmare, anunța în ianuarie primarul municipiului Onești, Laurențiu Neghină.
Valoarea contractului de servicii de proiectare este de 3.040.000 lei (fără TVA). Durata de prestare a serviciilor este de 35 de luni de la data semnării, dar nu mai mult de luna februarie 2026
(Sursa/Apele Române Siret)