Proiect Erasmus+ la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești. Repere la 60 de ani de la înființarea liceului

In Actualitate, Cultură și educație
octombrie 28, 2023

Comunicat de presă
Proiect Erasmus+ la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești

Zilele Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești 2023 marchează câteva repere importante: 60 de ani de la înființarea instituției, Anul european „Dimitrie Cantemir” – 350 de ani de la nașterea cronicarului, dar și lansarea Proiectului Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-SCH-000144004 pentru anul școlar 2023-2024.

În urma obținerii acreditării Erasmus 2022-1-RO01-KA121-SCH-000106953 pentru perioada 01.03.2023-31.12.2027, echipa de proiect, reprezentată de director, prof. Gabriela-Felicia Filip, în calitate de coordonator, și prof. Adina-Crina Drug, în calitate de responsabil mobilități, a obținut finanțarea necesară pentru 3 mobilități în domeniul educației școlare pentru acest an școlar: 2 fluxuri pentru profesori a câte 4 cadre didactice fiecare, constând în cursuri de formare în Istanbul, respectiv în Barcelona, și un flux pentru 20 de elevi și 3 cadre didactice în Konya, Turcia.

Proiectul se înscrie în viziunea și misiunea Colegiului, urmărind totodată realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine, a competenţelor de utilizare a instrumentelor IT, prin cooperarea la nivel european în vederea conștientizării valorilor şi cetățeniei europene, prin promovarea interculturalității şi cetățeniei active în rândul elevilor, profesorilor şi comunităţii, precum şi pentru dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Echipa de proiect a vizat necesitatea dezvoltării abilităților elevilor de a lucra în echipă în vederea cultivării toleranței și respectului de sine și față de ceilalți, în contextul valorile europene comune.

Proiectul are la bază patru obiective majore: dezvoltarea competențelor digitale în rândul personalului didactic din cadrul colegiului, dezvoltarea competenţelor de leadership, promovarea diversității în randul elevilor și profesorilor, precum și creșterea nivelului de conștientizare/ responsabilizare a elevilor şi profesorilor în domeniul protecției mediului.
Prof. Adina-Crina Drug, prof. Roxana Dumitrașcu-Dascălu, prof. Costin-Ionuț Dobrotă și prof. Adrian-Ilie Sava-Oancea sunt primii 4 dascăli cantemireni participanți la mobilitatea nr. 1 pentru cadrele didactice din cadrul proiectului Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-SCH-000144004. Aceștia se vor afla în perioada 28.10-03.11 la Istanbul pentru a lua parte la cursul „ICT for Students’ Inclusion”, dar și pentru a descoperi un strop din magia orașului.