Evaluarea Națională 2024/ În județul Bacău sunt înscriși la examen peste 5.200 de absolvenți de gimnaziu

In Actualitate, Cultură și educație, National
iunie 25, 2024

Evaluarea Națională 2024 începe marți, 25 iunie, cu proba la Limba și literatura română. Mai mult de 160.000 de absolvenți ai clasei a opta s-au înscris la examenul de încheiere a gimnaziului. Subiectele şi baremul de corectare vor fi disponibile pe site-ul subiecte.edu.ro, în fiecare zi cu probă scrisă, începând cu ora 15:00. În județul Bacău sunt înscriși circa 5.200 de absolvenți de gimnaziu, ce vor susține probele scrise în 136 de centre de examen. Următoarea probă (matematică) va avea loc joi, 27 iunie, iar proba pentru elevii care au studiat limba şi literatura maternă este programată vineri, 28 iunie. Accesul elevilor în unităţile de învăţământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30. Aceştia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor şi a desenelor se poate folosi şi creion negru.

Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne. Acolo unde este cazul, pot fi solicitate şi pagini suplimentare.

Durata de rezolvare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii specifice cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2024.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi a telefoanelor mobile şi a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen este interzisă introducerea următoarelor obiecte: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea (elevii au obligaţia de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen). Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptaţi în examen. Probele sunt monitorizate audio-video.

CÂND VOR FI AFIŞATE REZULTATELE

Primele rezultate vor fi afişate în data de 3 iulie, până la ora 14:00. Contestaţiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) şi 4 iulie (în intervalul orar 8:00 – 12:00).

Lucrările elevilor care susțin examenele naționale sunt scanate, la sfârșitul fiecărei probei scrise, în sala de examen și în prezența candidaților, fiind apoi încărcate, de către profesorii asistenți, pe o platformă dedicată de evaluare, iar secretizarea lucrării se va face automat, în momentul încărcării. Ulterior, de pe această platformă, lucrările vor fi repartizate aleatoriu către profesori evaluatori din toată țara.

Comunicarea rezultatelor obținute se va face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, coduri ce vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la toate probele, este egală cu media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial.